Persian and Arabic Books

Titles currently available:

 

Afshar, Hájí Mírzá Muhammad. Bahr al-`Irfán, c. 1890

al-Baghdádí, Muhammad Mustafá. Risalah Amriyyah fí Tarjumat al-Hayát (Autobiographical Treatise). (Arabic)

Gulpáygání, Mírzá Abu’l-Fadl. Sharh-i Áyát-i Muvarrakhih (Explanation of Prophecies concerning Dates) 81 B.E. (1924)  

Gulpáygání, Mírzá Abu’l-Fadl, Sharh-i Shajarih-námih Mubárakih (Explanation of the Genealogy of Bahá’u’lláh)

Hamdí Ál-Muhammad, al-Háj Ahmad (Books in Arabic with some Persian translations)

Isfahání, Hájí Mírzá Haydar `Alí. Dala’il al-`Irfan, 1313 A.H. (1895-6 CE )

Ishráq-Khávarí, `Abdu’l-Hamíd. Hadrat-i Ghusnu’lláh al-Athar, 25pp., 127 BE (1970 CE )

Mihrábkhání, Ruhu’lláh.  Risálih-yi Shahr-i `Akká (Treatise on the town of `Akká). 106 B.E. (1949)

Nabíl Zarandí, Matáli` al-Anvár: Táríkh-i Nabíl-i Zarandí (The Dawn-Breakers: Nabíl’s Narrative), 2010

Nabílzádih, Munír. Hadíqat al-Bahá’iyyih, 1927

Na`ím, Muhammad. Natíjat al-Bayán fí Zuhúr Man Yuzhiruhu’lláh, 1332 AH (1914 AD) ed., 160 pp.

Na`ím, Muhammad. Natíjat al-Bayán fí Zuhúr Man Yuzhiruhu’lláh, second edition, 105 BE (1948 CE), 49 pp.

Naqshih-yi Chihil va Panj Máhih (The Forty-Five-Month Plan of Bahá’ís of Iran), 103 B.E. (1946 CE)

Nizám-námih-yi Mubárakih-yi Anjuman-i Mashvirat-i Bahá’íyán-i Bombay va Atráf-i Hindústán (Constitution of the Assembly of Consultation of the Bahá’ís of Bombay and all part of India)

Qá’iní, Muhammad `Ali. Durús al-Diyánah, 1923

Qánún al-Ahwál al-Shakhsiyyah `ala Muqtadá al-Sharí`at al-Bahá’iyyah (Laws of Personal Status according to Bahá’í Holy Law), 1933

Sifídvash, Siyávash. Farámín-i Bihí (A Treatise of Bahá’í proofs for Zoroastrians)

Sulaymání, `Azízu’lláh. Masábíh-i Hidáyat, 9 volumes, 1950-1975

 

Articles