Persian and Arabic Books

Titles currently available:

 

Afshar, Hájí Mírzá Muhammad. Bahr al-`Irfán, c. 1890

al-Baghdádí, Muhammad Mustafá. Risalah Amriyyah fí Tarjumat al-Hayát (Autobiographical Treatise). (Arabic)

Gulpáygání, Mírzá Abu’l-Fadl. Sharh-i Áyát-i Muvarrakhih (Explanation of Prophecies concerning Dates) 81 B.E. (1924)  

Gulpáygání, Mírzá Abu’l-Fadl, Sharh-i Shajarih-námih Mubárakih (Explanation of the Genealogy of Bahá’u’lláh)

Hamdí Ál-Muhammad, al-Háj Ahmad (Books in Arabic with some Persian translations)

Isfahání, Hájí Mírzá Haydar `Alí. Dala’il al-`Irfan, 1313 A.H. (1895-6 AD )

Ishráq-Khávarí, `Abdu’l-Hamíd. Hadrat-i Ghusnu’lláh al-Athar, 25pp., 127 BE (1970 AD )

Mihrábkhání, Ruhu’lláh.  Risálih-yi Shahr-i `Akká (Treatise on the town of `Akká). 106 B.E. (1949)

Nabílzádih, Munír. Hadíqat al-Bahá’iyyih, 1927

Na`ím, Muhammad. Natíjat al-Bayán fí Zuhúr Man Yuzhiruhu’lláh, 1332 AH (1914 AD) ed., 160 pp.

Na`ím, Muhammad. Natíjat al-Bayán fí Zuhúr Man Yuzhiruhu’lláh, second edition, 105 BE (1948 AD), 49 pp.

Qá’iní, Muhammad `Ali. Durús al-Diyánah, 1923

Sifídvash, Siyávash. Farámín-i Bihí (A Treatise of Bahá’í proofs for Zoroastrians)

Sulaymání, `Azízu’lláh. Masábíh-i Hidáyat, 9 volumes, 1950-1975

 

Articles